Search

Galerija

Xpert Tabs

Boris Džeba, FPMOZ Mostar, 2016 Stanje sa odlaganjem otpada u gradu Mostaru kao i Hercegovačko-nertvanjskom kantonu je krajnje kritično. Postoji prijeratno odlagalište otpada „Uborak“ u sjevernom dijelu grada koje je maksimum svojih kapaciteta počelo prelaziti sredinom devedesetih godina prošloga stoljeća. Planirano je proširenje postojećeg odlagališta, ali nikad nije realizirano. Pored toga nepostoji sortiranje i skladištenje odpada po vrstama. Pogotovo nepostoji posebna skladišta i postrojenja za obradu opasnih otpada, kao što su medicnski ili elektronički.

Pročitaj više ..

Web site za GIS planiranje i design te podršku u odlučivanju pomoću expertnih susutava

Pročitaj više ..

 FLIR SNIMKE {mp4}flir1{/mp4}

Pročitaj više ..

Razlika u temperaturi zgrada s izolacijom i bez izolacije

Pročitaj više ..

3D Prikaz Corina Land cover pokrivača i mape Hercegovine     3D Prikaz na linku ..... LINK   Autor: Boris Džeba , za više informacija poslati upit na e-mail

Pročitaj više ..

    Autor: Boris Džeba , za više informacija poslati upit na e-mail

Pročitaj više ..

Login Form

GIS

GIS (5)

Friday, 06 October 2017 11:21

3D Mapa okolica Mostar s odlagalištima otpada

Written by

 

3D prikaz okolice grada Mostara s rijekama i odlagalištima otpada.

 

Kliknuti na link 3D Mape

 

Autor: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , za više informacija poslati upit na e-mai

Friday, 06 October 2017 10:09

Vode hercegovine

Written by

Prikaz voda u hercegovini s elevacijom i udaljenosti od poznatih otpada

 

Vode hercegovina

 

Autor: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , za više informacija poslati upit na e-mai

Friday, 06 October 2017 10:08

Usporedba zelenih površina grada Mostara

Written by

Usporedba zelenih površina grada Mostar prije i poslje rata.

 

3D prikaz na LINKU

 

 

Autor: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wednesday, 04 October 2017 12:43

Corina LC i Hercegovina

Written by

3D Prikaz Corina Land cover pokrivača i mape Hercegovine

 

map icon2

 

3D Prikaz na linku ..... LINK

 

Autor: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , za više informacija poslati upit na e-mai

Wednesday, 04 October 2017 12:42

Map editor

Written by

 

 

Autor: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , za više informacija poslati upit na e-mail