• Prev
  3D prikaz okolice grada Mostara s rijekama i odlagalištima otpada.   ...
Boris Džeba, FPMOZ Mostar, 2016 Stanje sa odlaganjem otpada u gradu Mostaru kao i ...
Džeba Boris, Izgradnja izvršnih informacionih sustava korištenjem Expert Choica, ...
3D Prikaz Corina Land cover pokrivača i mape Hercegovine     3D Prikaz na ...
 FLIR SNIMKE   var player = new Clappr.Player({ source: ...
Razlika u temperaturi zgrada s izolacijom i bez izolacije
Džeba Boris, Izgradnja izvršnih informacionih sustava korištenjem Expert Choica, ...
Džeba Boris, Izgradnja izvršnih informacionih sustava korištenjem Expert Choica, ...
  GIS pregled odlagališta otpada i voda u hercegovini   Otpad i Vode u ...
Džeba Boris, Izgradnja izvršnih informacionih sustava korištenjem Expert Choica, ...

Login Form

Sj Flat Menu

DSS

DSS (9)

Decision support system

ODLUČIVANJE KAO FUNKCIJA TOP MANAGMENTA

Written by Wednesday, 04 October 2017 12:56 Published in DSS 0

Džeba Boris, Izgradnja izvršnih informacionih sustava korištenjem Expert Choica, listopad 1996.

 

Odlučivanje se definira kao odabir nekog smjera djelovanja između više alternativa; ono je bit planiranja. Ne može se reći da postoji plan sve dok nije donesena odluka o angažiranju resursa, ugleda ili smjera djelovanja. Sve do te točke postoje samo planske studije i analize. Menadžeri ponekad smatraju odlučivanje svojim središnjim poslom jer su stalno pred izborom što treba činiti, tko će to činiti, kada, gdje, a povremeno čak i kako će to činiti. Međutim, odlučivanje je samo korak u planiranju, čak i kada se obavlja brzo i s malo razmišljanja ili kada utječe na akciju svega par minuta. Ono je isto tako dio svakidašnjice sviju. Rijetko se kada o nekom djelovanju može prosuđivati zasebno, budući da gotovo svaku odluku moramo usklađivati s drugim planovima. Stereotip o menadžeru moćniku koji samo pucne prstom ili pritisne dugme, izblijedjet će čim se usredotočimo na sustavno Istraživanje i analizu što prethode odluci.

Read more...

VAŽNOST I OGRANIČENJA RACIONALNOG ODLUČIVANJA

Written by Wednesday, 04 October 2017 12:55 Published in DSS 0

Džeba Boris, Izgradnja izvršnih informacionih sustava korištenjem Expert Choica, listopad 1996.


 

Odlučivanje je važniji dio planiranja. Uz datu svijest o prilici i cilju proces odlučivanja je uistinu bit planiranja. Stoga se u ovom kontekstu, proces koji vodi do donošenja odluke može zamišljati kao:

  1. stvaranje pretpostavki - uočavanje problema
  2. ustanovljenje alternativa
  3. vrednovanje alternativa u svjetlu postavljenoga cilja
  4. izbor alternative tj. donošenje odluke
Read more...

UTVRĐIVANJE ALTERNATIVA

Written by Wednesday, 04 October 2017 12:55 Published in DSS 0

Džeba Boris, Izgradnja izvršnih informacionih sustava korištenjem Expert Choica, listopad 1996.


 

Uzmemo li da su nam ciljevi poznati i da se slažemo oko jasnih planskih pretpostavki, prvi je korak u odlučivanju utvrđivanje alternativa. Ako nam je zamisliv samo jedan pravac akcije, očito nismo dovoljno promislili.

Sposobnost razvijanja alternativa je redovito jednako važna kao i sposobnost pravilna izbora među njima. Često će pak domišljatost, istraživanje i zdrav razum iznijeti na vidjelo toliko mnogo alternativa da sve one ne mogu biti vrednovane adekvatno. Menadžeru je u takvoj situaciji potrebna pomoć i tu, kao i pri izboru najbolje alternative pomaže pojam ograničavajućeg ili strateškoga činbenika.

Ograničavajući je čimbenik nešto što stoji na putu postizanja Mjernoga cilja. Kad se u datoj situaciji prepoznaju ograničavajući čimbenici, to omogućava sužavanje potrage za alternativama na one kojima ćemo nadvladati ograničavajuće činbenike. Načelo ograničavajućeg čimbenika glasi: Prepoznavanjem i savladavanjem onih čimbenika koji presudno stoje na putu do cilja može se izabrati najbolji alternativni pravac akcije.

Read more...

VRIJEDNOVANJE ALTERNATIVA

Written by Wednesday, 04 October 2017 12:54 Published in DSS 0

Džeba Boris, Izgradnja izvršnih informacionih sustava korištenjem Expert Choica, listopad 1996.


 

Kada su već ustanovljene prikladne alternative, slijedeći je korak u odlučivanju je njihovo vrednovanje i izbor one koja će najbolje pridonijeti ostvarenju cilja. To je točka konačnoga odlučivanja, premda se odluke moraju donositi i u ostalim koracima planiranja - izboru ciljeva, određivanju presudnih pretpostavki, pa čak i pri izboru alternativa.

Pri uspoređivanju alternativnih planova za postizanje nekoga cilja, ljudi su skloni razmišljati isključivio kvantitativnim čimbenicima. To su čimbenici koji se dadu mjeriti brojčano, vremenom ili raznim fiksnim i poslovnim troškovima. Nitko ne dovodi u pitanje važnost te vrste analize, ali uspjeh cijeloga pothvata može biti ugrožen ako se zanemare nemjerljivi ili kvalitativni čimbenici. Kvalitativni čimbenici ili nemjerljivi čimbenici su oni koje je teško mjeriti brojčano; na primjer kvaliteta radnih odnosa, rizik tehnoloških promjena ili međunarodna politička klima.

Read more...

ODABIRANJE ALTERNATIVE: TRI PRISTUPA

Written by Wednesday, 04 October 2017 12:52 Published in DSS 0

Džeba Boris, Izgradnja izvršnih informacionih sustava korištenjem Expert Choica, listopad 1996.


 

U izboru između alternativa, menadžeri mogu koristiti tri osnovna pristupa:

  1. iskustvo
  2. eksperimentiranje
  3. istraživanje i analizu

Oslanjanje na iskustvo, vjerojatno, u odlučivanju igra veću ulogu nego što zaslužuje. Iskusni menadžeri obično vjeruju, a da često nisu ni svjesni, da uspješno obavljeni poslovi i učinjene greške daju gotovo nepogrešive smjernice za buduće postupanje.

Ovaj je stav obično izrazitiji što menadžer ima više iskustva i što se više popeo u organizaciji.

Read more...

PROGRAMIRANE I NEPROGRAMIRANE ODLUKE

Written by Wednesday, 04 October 2017 12:52 Published in DSS 0

Džeba Boris, Izgradnja izvršnih informacionih sustava korištenjem Expert Choica, listopad 1996.


Moguće je razlikovati programirane i neprogramirane odluke. Programirana odluka se primjenjuje na stuktuirane ili rutinske probleme. Operater na bilanci posjeduje specifikacije i pravila koja mu kazuju je li dio što ga je izradio prihvatljive kvalitete, mora li biti odbačen ili prepravljen.

Neprogramirane odluke se koriste za nestruktuirane, nove i slabo definirane situacije koje se ne ponavljaju. Primjeri su uvođenje Macintosh kompjutora od strane Apple Computer Inc., stvaranje putničkog automobila Audi s pogonom na sva četiri kotača. U stvari strateške odluke su općenito neprogramirane budući da iziskuju objektivan sud.

Read more...

ODLUČIVANJE U UVJETIMA IZVJESNOSTI, NEIZVJESNOSTI I RIZIKA

Written by Wednesday, 04 October 2017 12:51 Published in DSS 0

Džeba Boris, Izgradnja izvršnih informacionih sustava korištenjem Expert Choica, listopad 1996.


 

Gotovo se sve odluke donose u okruženju u kojem vlada barem neka neizvjesnost. Međutim, stupanj neizvjesnosti varira od relativne izvjesnosti do velike neizvjesnosti. Rizika ima u svakom odlučivanju.

U situaciji izvjesnosti ljudi su popriličito sigurni što će se dogoditi kada donesu neku odluku. Dostupne su informacije koje ne smatraju pouzdanima, a poznate su i uzročno poljedične veze.

U situaciji neizvjesnosti, s druge strane, ljudi imaju tek oskudnu bazu podataka, nije im poznato da li su ti podaci pouzdani i vrlo su nesigurni postoji li promjena situacije ili ne. Osim toga, ne mogu procijeniti interakcije različitih varijabli.

Read more...

VREDNOVANJE VAŽNOSTI ODLUKE

Written by Wednesday, 04 October 2017 12:50 Published in DSS 0

Džeba Boris, Izgradnja izvršnih informacionih sustava korištenjem Expert Choica, listopad 1996.


 

S obzirom da menadžeri moraju ne samo donositi ispravne odluke već ih moraju donositi i u trenutku kad su potrebne i što moguće ekonomičnije, te moraju činiti često, korisno je imati smjernice o relativnoj važnosti odluka. Odluke manje važnosti ne iziskuju iscrpne analize i istraživanja te se mogu čak mirno delegirati bez ugrožavanja osnovne odgovornosti pojedinoga menadžera. Važnost odluke ovisi također o stupnju odgovornosti i fino što možda nema praktički nikakve važnosti za predsjednika korporacije može biti od velike važnosti za čelnika sekcije.

Read more...

SUSTAVI PODRŠKE ODLUČIVANJU (DSS)

Written by Wednesday, 04 October 2017 12:49 Published in DSS 0

Sustavi podrške odlučivanju (DSS - kratica za Decision Support Systems) koriste računare da bi olakšali proces odlučivanja o polustruktuiranim zadacima. Nije namjena ovih sustava da zamjene menadžersko prosuđivanje već da ga podrže i povećaju učinkovitost procesa odlučivanja. Sustavi podrške odlučivanju također pomažu menadžerima da brzo reagiraju na mijenjanje potreba. Jasno je, prema tome, da stvaranje učinkovitog sustava podrške odlučivanju iziskuje temeljno znanje o tome kako menadžeri donose odluke.

Dostupnost mini i mikro kompjutora, kao i komunikacijskih mreža omogućuje pristup velikoj količini informacija i njihovo korištenje uz male troškove. Tako DSS pruža menadžerima važno sredstvo za odlučivanje koje je pod njihovom kontrolom.

Read more...

Galerija Slika

web hosting reviews

Xpert Captions

AHP & GIS U ODREĐIVANJU POGODNOSTI ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU POSTROJENJA ZA OTPAD

In: Ekologija

Boris Džeba, FPMOZ Mostar, 2016

Stanje sa odlaganjem otpada u gradu Mostaru kao i Hercegovačko-nertvanjskom kantonu je krajnje kritično. Postoji prijeratno odlagalište otpada „Uborak“ u sjevernom dijelu grada koje je maksimum svojih kapaciteta počelo prelaziti sredinom devedesetih godina prošloga stoljeća. Planirano je proširenje postojećeg odlagališta, ali nikad nije realizirano. Pored toga nepostoji sortiranje i skladištenje odpada po vrstama. Pogotovo nepostoji posebna skladišta i postrojenja za obradu opasnih otpada, kao što su medicnski ili elektronički.

Readmore

AHP & GIS U ODREĐIVANJU POGODNOSTI ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU POSTROJENJA ZA OTPAD