• Prev
  3D prikaz okolice grada Mostara s rijekama i odlagalištima otpada.   ...
Boris Džeba, FPMOZ Mostar, 2016 Stanje sa odlaganjem otpada u gradu Mostaru kao i ...
Džeba Boris, Izgradnja izvršnih informacionih sustava korištenjem Expert Choica, ...
3D Prikaz Corina Land cover pokrivača i mape Hercegovine     3D Prikaz na ...
 FLIR SNIMKE   var player = new Clappr.Player({ source: ...
Razlika u temperaturi zgrada s izolacijom i bez izolacije
Džeba Boris, Izgradnja izvršnih informacionih sustava korištenjem Expert Choica, ...
Džeba Boris, Izgradnja izvršnih informacionih sustava korištenjem Expert Choica, ...
  GIS pregled odlagališta otpada i voda u hercegovini   Otpad i Vode u ...
Džeba Boris, Izgradnja izvršnih informacionih sustava korištenjem Expert Choica, ...

Login Form

Sj Flat Menu

INFORMACIJSKI SUSTAVI Featured

Džeba Boris, Izgradnja izvršnih informacionih sustava korištenjem Expert Choica, listopad 1996.

 

Pod informacijskim sustavom ćemo podrazumjevati "skup ljudi i opreme" povezanih aktivnostima prikupljanja, obrade, pohranjivanja i distribucije podataka i informacija, s krajnjim ciljem generiranja informacija potrebnim u različitim problemskim situacijama i na različitim razinama organiziranosti nekog objektivnog sustava.2

Cilj informacijskoga sustava je generirati informacije za različite razine organiziranosti objektivnoga sustava, vodeći računa o temeljnim ekonomskim principima. Tako definiran cilj se ne može jednostavno realizirati u praksi. Svaki informacijski sustav (mi promatramo samo sustave sa računalnom podrškom) ima 5 elemenata:

 1. hardware
 2. software
 3. podaci (informacije)
 4. procedure
 5. ljude

 

 

Strukturu informacijskoga sustava s navedenim elementima smo prikazali na slici 1:

 

 

Često se način povezivanja elemenata informacijskoa sustava označava novim pojmom netver (netware). Svaki informacijski sustav ima četiri aktivnosti:

 1. prikupljanje podataka
 2. pohranjivanje (memoriranje) podataka i informacija (informacija je rezultat aktivnosti obrade).
 3. distrubuciju podataka i informacija korisnicima

Aktivnost prikupljanja podataka ima za rezultat podatke koji se unose u računalo. To znači da podaci moraju biti u obliku iz koga ih računalo (kazali smo da nas intersuju samo informacioni sustavi sa računalnom podrškom) može konvertirati u oblik za obradu.

Aktivnosti obrade označava završetak svih aktivnosti prikupljanja podataka i njihovu "transformaciju" u odgovarajući oblik podataka i informacija. Obrada je povezana sa različitim postupcima izračunavanja, klasifikacije, ulaznih podataka, njihova sortiranja, završetka logičkih operacija.

Aktivnost pohranjivanja podataka i informacija označava završetak aktivnosti obrade pri čemu se pohranjuju rezultati obrade. Distribucija podataka i informacija je aktivnost "opskrbljivanja" korisnika potrebnim podacima i informacijama u cilju riješavanja problemskih situacija, kao što je planiranje, na različitim razinama organiziranosti. Podaci i informacije se mogu distribuirati u pisanoj formi ili prikazivati neposredno na razičitim zaslonoma (softcopy).

Organizacijski pogled na informacijski sustav daje informacijskom sustavu pasivno mjesto. Zadatak je informacijskog sustava opisati prošle događaje i stanja organizacijskoga sustava. Upravljanje organizacijom je pogled kojem informacijski sustav utječe na ponašanje organizacijskoga sustava, njegovo funkcioniranje i strukturu. Informacijski sustav postaje element upravljačkoga sustava.

Informacijski sustavi koji funkcioniraju u poslovnim sustavima, nalaze se u fazi održavanja. Razvitak je rezultat (posljedica) ranijih napora projektanata informacijskog sustava. Razvitak informacijskih sustava teče veoma sporo, kasne u odnosu na plan (u prosjeku):

-   45 mjeseci ma velikim računalima (mainframe)

-    18 mjeseci na personalnim računalima

Razlozi kašnjenja se mogu naći u sljedećim skupinama:

 1. podcjenjenja složenost projekta (34%)
 2. zauzetost drugim poslovima (34%)
 3. kašnjenje opreme (25%)
 4. ljudska pogreška (6%)
 5. alati za razvitak (1%)
Last modified on Monday, 09 October 2017 12:01
Rate this item
(0 votes)
Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Galerija Slika

web hosting reviews

Xpert Captions

AHP & GIS U ODREĐIVANJU POGODNOSTI ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU POSTROJENJA ZA OTPAD

In: Ekologija

Boris Džeba, FPMOZ Mostar, 2016

Stanje sa odlaganjem otpada u gradu Mostaru kao i Hercegovačko-nertvanjskom kantonu je krajnje kritično. Postoji prijeratno odlagalište otpada „Uborak“ u sjevernom dijelu grada koje je maksimum svojih kapaciteta počelo prelaziti sredinom devedesetih godina prošloga stoljeća. Planirano je proširenje postojećeg odlagališta, ali nikad nije realizirano. Pored toga nepostoji sortiranje i skladištenje odpada po vrstama. Pogotovo nepostoji posebna skladišta i postrojenja za obradu opasnih otpada, kao što su medicnski ili elektronički.

Readmore

AHP & GIS U ODREĐIVANJU POGODNOSTI ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU POSTROJENJA ZA OTPAD