• Prev
  3D prikaz okolice grada Mostara s rijekama i odlagalištima otpada.   ...
Boris Džeba, FPMOZ Mostar, 2016 Stanje sa odlaganjem otpada u gradu Mostaru kao i ...
Džeba Boris, Izgradnja izvršnih informacionih sustava korištenjem Expert Choica, ...
3D Prikaz Corina Land cover pokrivača i mape Hercegovine     3D Prikaz na ...
 FLIR SNIMKE   var player = new Clappr.Player({ source: ...
Razlika u temperaturi zgrada s izolacijom i bez izolacije
Džeba Boris, Izgradnja izvršnih informacionih sustava korištenjem Expert Choica, ...
Džeba Boris, Izgradnja izvršnih informacionih sustava korištenjem Expert Choica, ...
  GIS pregled odlagališta otpada i voda u hercegovini   Otpad i Vode u ...
Džeba Boris, Izgradnja izvršnih informacionih sustava korištenjem Expert Choica, ...

Login Form

Sj Flat Menu

VAŽNOST I OGRANIČENJA RACIONALNOG ODLUČIVANJA Featured

Džeba Boris, Izgradnja izvršnih informacionih sustava korištenjem Expert Choica, listopad 1996.


 

Odlučivanje je važniji dio planiranja. Uz datu svijest o prilici i cilju proces odlučivanja je uistinu bit planiranja. Stoga se u ovom kontekstu, proces koji vodi do donošenja odluke može zamišljati kao:

  1. stvaranje pretpostavki - uočavanje problema
  2. ustanovljenje alternativa
  3. vrednovanje alternativa u svjetlu postavljenoga cilja
  4. izbor alternative tj. donošenje odluke

Često se kaže da učinkovito donošenje odluka mora biti racionalno. Postavlja se pitanje što je racionalnost ? Kako osoba razmišlja i odlučuje racionalno ?

Ljudi koji racionalno djeluju ili odlučuju nastoje postići neki cilj koji se ne može ostvariti bez akcije. Oni moraju jasno razumjeti alternativne pravce kojima se može dosteći cilj uz postojeće okolnosti i ograničenja. Moraju također, imati i informacije i sposobnosti da analiziraju i vrednuju alternative u svjetlu postavljenoga cilja. Konačno, mora u njima biti želje da dođu do najboljeg rješenja izborom alternative koja najučinkovitije zadovoljava postizanje cilja.

Ljudi rijetko postižu potpunu racionalnost, posebno u upravljanju. Prvo, s obzirom da nitko ne može donositi odluke koje bi utjecale na prošlost, odluke moraju djelovati za budućnost, rt budućnost gotovo uvjek uključuje neizvjesnost. Drugo, teško je prepoznati sve alternative što bi ih se moglo slijediti na putu do nekoga cilja; ovo je posebno točno kada odlučivanje uključuje prilike da se učini nešto što nikad ranije nije bilo učinjeno. Osim toga, u većini slučajeva nije moguće analizrati sve alternative, čak ni sa najnovijim analitičkim tehnikama i računalima.

Menadžer se mora zadovoljiti ograničenom ili "omeđenom" racionalnošću. Drugim riječima, granice informacija, vremena i izvjesnosti ograničuju racionalnost čak i kad se menadžer ozbiljno trudi biti potpuno racionalan. S obzirom da u praksi menedžeri ne mogu biti potpuno racionalni, oni ponekad dopuštaju da im odbojnost prema riziku - želja da "igraju na samo" - omete želju da postignu rješenje koje je najbolje u danim okolnostima. Po Herbertu Simonu to je postizanje zadovoljvajućeg (satisfying) tj. odabiranjem pravca akcije koji zadovoljava, koji je u danim okolnostima dovoljno dobar. Iako mnoge menadžerske odluke bivaju donesene sa željom da se "prođe" što sigurnije većina se menadžera uistinu trudi donijeti najbolje njima moguće odluke unutar racionalnosti, te u svjetlu veličine i prirode postojećih rizika.

Rate this item
(0 votes)
Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Galerija Slika

web hosting reviews

Xpert Captions

AHP & GIS U ODREĐIVANJU POGODNOSTI ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU POSTROJENJA ZA OTPAD

In: Ekologija

Boris Džeba, FPMOZ Mostar, 2016

Stanje sa odlaganjem otpada u gradu Mostaru kao i Hercegovačko-nertvanjskom kantonu je krajnje kritično. Postoji prijeratno odlagalište otpada „Uborak“ u sjevernom dijelu grada koje je maksimum svojih kapaciteta počelo prelaziti sredinom devedesetih godina prošloga stoljeća. Planirano je proširenje postojećeg odlagališta, ali nikad nije realizirano. Pored toga nepostoji sortiranje i skladištenje odpada po vrstama. Pogotovo nepostoji posebna skladišta i postrojenja za obradu opasnih otpada, kao što su medicnski ili elektronički.

Readmore

AHP & GIS U ODREĐIVANJU POGODNOSTI ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU POSTROJENJA ZA OTPAD