• Prev
  3D prikaz okolice grada Mostara s rijekama i odlagalištima otpada.   ...
Boris Džeba, FPMOZ Mostar, 2016 Stanje sa odlaganjem otpada u gradu Mostaru kao i ...
Džeba Boris, Izgradnja izvršnih informacionih sustava korištenjem Expert Choica, ...
3D Prikaz Corina Land cover pokrivača i mape Hercegovine     3D Prikaz na ...
 FLIR SNIMKE   var player = new Clappr.Player({ source: ...
Razlika u temperaturi zgrada s izolacijom i bez izolacije
Džeba Boris, Izgradnja izvršnih informacionih sustava korištenjem Expert Choica, ...
Džeba Boris, Izgradnja izvršnih informacionih sustava korištenjem Expert Choica, ...
  GIS pregled odlagališta otpada i voda u hercegovini   Otpad i Vode u ...
Džeba Boris, Izgradnja izvršnih informacionih sustava korištenjem Expert Choica, ...

Login Form

Sj Flat Menu

VRIJEDNOVANJE ALTERNATIVA Featured

Džeba Boris, Izgradnja izvršnih informacionih sustava korištenjem Expert Choica, listopad 1996.


 

Kada su već ustanovljene prikladne alternative, slijedeći je korak u odlučivanju je njihovo vrednovanje i izbor one koja će najbolje pridonijeti ostvarenju cilja. To je točka konačnoga odlučivanja, premda se odluke moraju donositi i u ostalim koracima planiranja - izboru ciljeva, određivanju presudnih pretpostavki, pa čak i pri izboru alternativa.

Pri uspoređivanju alternativnih planova za postizanje nekoga cilja, ljudi su skloni razmišljati isključivio kvantitativnim čimbenicima. To su čimbenici koji se dadu mjeriti brojčano, vremenom ili raznim fiksnim i poslovnim troškovima. Nitko ne dovodi u pitanje važnost te vrste analize, ali uspjeh cijeloga pothvata može biti ugrožen ako se zanemare nemjerljivi ili kvalitativni čimbenici. Kvalitativni čimbenici ili nemjerljivi čimbenici su oni koje je teško mjeriti brojčano; na primjer kvaliteta radnih odnosa, rizik tehnoloških promjena ili međunarodna politička klima.

Mnogo je slučajeva u kojima je nepredviđeni rat poništio odličan kvantitativni plan, dug štrajk u prometu daveo do neprovedivosti savršenoga plana marketinga ili ekonomska recesija omela racionalni plan uzimanja zajma. Ovi primjeri pokazuju koliko je važno prilikom usporđivanja alternativa posvetiti pažnju i kvantitativnim i kvalitativnim čimbenicima.

Vrednovanje altrenativa može uključivati korištenje tehnika granične analize da bi se usporedili dodatni prihodi koji proizilaze iz dodatnih troškova. Gdje je cilj maksimiziranje profita, taj se cilj, kao što nas uči temeljna ekonomija postiže kada su dodatni prihodi jednaki dodatnim troškovima. Drugim riječima, ako dodatni prihodi od veće količine proizvoda nadmašuju njezine dodatne troškove, tada se većom proizvodnjom može ostvariti veći profit. Međutim, ako su dodatni prihodi od veće količine manji nego dodatni troškovi, tada veći profit može biti ostvaren manjom proizvodnjom.

Granična analiza se može koristiti i pri usporedbi drugih čimbenika a ne samo prihoda i troškova. Na primjer inputi i outputi nekoga stroja.

Analiza učinkovitosti troškova, cost benefit analiza, varijanta je ili poboljšanje tradicionalne granične analize. Analiza učinkovitosti nastoji pronaći najbolji omjer između koristi i troškova; to znači, na primjer, pronalaženje najjeftinijeg načina da se ostvari neki cilj ili postizanje najveće vrijednosti uz date izdatke.

U svom najjdenostavnijem obliku, analiza učinkovitosti troškova je tehnika izbora najboljega plana kada ciljevi nisu tako određeni kao u slučaju prodaja, troškova ili profita. Na primjer obrambeni cilj može biti spriječavanje ili odbijanje neprijateljskoga napada, društveni cilj može biti manje zagađivanja zraka ili prekvalificiranje nezaposlenih, a poslovni cilj može biti sudjelovanje u društvenim ciljevima kroz program obuke dotle nezaposlenih.

Rate this item
(0 votes)
Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Galerija Slika

web hosting reviews

Xpert Captions

AHP & GIS U ODREĐIVANJU POGODNOSTI ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU POSTROJENJA ZA OTPAD

In: Ekologija

Boris Džeba, FPMOZ Mostar, 2016

Stanje sa odlaganjem otpada u gradu Mostaru kao i Hercegovačko-nertvanjskom kantonu je krajnje kritično. Postoji prijeratno odlagalište otpada „Uborak“ u sjevernom dijelu grada koje je maksimum svojih kapaciteta počelo prelaziti sredinom devedesetih godina prošloga stoljeća. Planirano je proširenje postojećeg odlagališta, ali nikad nije realizirano. Pored toga nepostoji sortiranje i skladištenje odpada po vrstama. Pogotovo nepostoji posebna skladišta i postrojenja za obradu opasnih otpada, kao što su medicnski ili elektronički.

Readmore

AHP & GIS U ODREĐIVANJU POGODNOSTI ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU POSTROJENJA ZA OTPAD