Search

Galerija

Login Form

Wednesday, 04 October 2017 12:54

VRIJEDNOVANJE ALTERNATIVA Featured

Written by
Rate this item
(0 votes)

Džeba Boris, Izgradnja izvršnih informacionih sustava korištenjem Expert Choica, listopad 1996.


 

Kada su već ustanovljene prikladne alternative, slijedeći je korak u odlučivanju je njihovo vrednovanje i izbor one koja će najbolje pridonijeti ostvarenju cilja. To je točka konačnoga odlučivanja, premda se odluke moraju donositi i u ostalim koracima planiranja - izboru ciljeva, određivanju presudnih pretpostavki, pa čak i pri izboru alternativa.

Pri uspoređivanju alternativnih planova za postizanje nekoga cilja, ljudi su skloni razmišljati isključivio kvantitativnim čimbenicima. To su čimbenici koji se dadu mjeriti brojčano, vremenom ili raznim fiksnim i poslovnim troškovima. Nitko ne dovodi u pitanje važnost te vrste analize, ali uspjeh cijeloga pothvata može biti ugrožen ako se zanemare nemjerljivi ili kvalitativni čimbenici. Kvalitativni čimbenici ili nemjerljivi čimbenici su oni koje je teško mjeriti brojčano; na primjer kvaliteta radnih odnosa, rizik tehnoloških promjena ili međunarodna politička klima.

Mnogo je slučajeva u kojima je nepredviđeni rat poništio odličan kvantitativni plan, dug štrajk u prometu daveo do neprovedivosti savršenoga plana marketinga ili ekonomska recesija omela racionalni plan uzimanja zajma. Ovi primjeri pokazuju koliko je važno prilikom usporđivanja alternativa posvetiti pažnju i kvantitativnim i kvalitativnim čimbenicima.

Vrednovanje altrenativa može uključivati korištenje tehnika granične analize da bi se usporedili dodatni prihodi koji proizilaze iz dodatnih troškova. Gdje je cilj maksimiziranje profita, taj se cilj, kao što nas uči temeljna ekonomija postiže kada su dodatni prihodi jednaki dodatnim troškovima. Drugim riječima, ako dodatni prihodi od veće količine proizvoda nadmašuju njezine dodatne troškove, tada se većom proizvodnjom može ostvariti veći profit. Međutim, ako su dodatni prihodi od veće količine manji nego dodatni troškovi, tada veći profit može biti ostvaren manjom proizvodnjom.

Granična analiza se može koristiti i pri usporedbi drugih čimbenika a ne samo prihoda i troškova. Na primjer inputi i outputi nekoga stroja.

Analiza učinkovitosti troškova, cost benefit analiza, varijanta je ili poboljšanje tradicionalne granične analize. Analiza učinkovitosti nastoji pronaći najbolji omjer između koristi i troškova; to znači, na primjer, pronalaženje najjeftinijeg načina da se ostvari neki cilj ili postizanje najveće vrijednosti uz date izdatke.

U svom najjdenostavnijem obliku, analiza učinkovitosti troškova je tehnika izbora najboljega plana kada ciljevi nisu tako određeni kao u slučaju prodaja, troškova ili profita. Na primjer obrambeni cilj može biti spriječavanje ili odbijanje neprijateljskoga napada, društveni cilj može biti manje zagađivanja zraka ili prekvalificiranje nezaposlenih, a poslovni cilj može biti sudjelovanje u društvenim ciljevima kroz program obuke dotle nezaposlenih.

Read 31 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.