• Prev
  3D prikaz okolice grada Mostara s rijekama i odlagalištima otpada.   ...
Boris Džeba, FPMOZ Mostar, 2016 Stanje sa odlaganjem otpada u gradu Mostaru kao i ...
Džeba Boris, Izgradnja izvršnih informacionih sustava korištenjem Expert Choica, ...
3D Prikaz Corina Land cover pokrivača i mape Hercegovine     3D Prikaz na ...
 FLIR SNIMKE   var player = new Clappr.Player({ source: ...
Razlika u temperaturi zgrada s izolacijom i bez izolacije
Džeba Boris, Izgradnja izvršnih informacionih sustava korištenjem Expert Choica, ...
Džeba Boris, Izgradnja izvršnih informacionih sustava korištenjem Expert Choica, ...
  GIS pregled odlagališta otpada i voda u hercegovini   Otpad i Vode u ...
Džeba Boris, Izgradnja izvršnih informacionih sustava korištenjem Expert Choica, ...

Login Form

Sj Flat Menu

PRIMJENA AHP U MANAGMENTU Featured

Džeba Boris, Izgradnja izvršnih informacionih sustava korištenjem Expert Choica, listopad 1996.


 

Analitički hijerarski proces je visoko fleksibilni model i vrlo inažan analitički alat. AHP može biti primjenjen na sva tri nivoa DSS s pristupom u bilo koju vrstu tih odlučivanja uključujući;

  • alokaciju resursa (planiranje, izradu budžeta,odabir prodajnoga Odoblja i dr.),
  •  stvaranje izbor/određivanje odlučivanja (određivanje najkreativnije poruke, odabir najboljih kupaca),
  •  procjenjivanje performanci.


    Ovaj model može i više od toga, može se primjeniti u:

- Cost/Benefit analizi

- odlukama u prodaji (prodavačeve odluke) 

- prognoziranju

- odlukama marketing mixa                                               

- kadrovanju (personalni managment)

- politici prodaje

- odlukama oko alokacije resursa

- strateškom planiranju

AHP je alat za izvršnu podršku u odlučivanju. Sposoban se inkorporirati u složene elemente marketinškoga problema bez korištenja impozantnog i teškog matematičkog i statističkog znanja. Rlješenje koje nudi AHP je totalno "na udaru" donosioca odluka, za razliku od predhodnih modela gdje su donosioci odluka bili lamo minimalni asistenti tehničkom osoblju. Ta njegova Interaktivna sposbnost kao i lakoća i jasnoća razumjevanja rada AHP modela smanjuje zahtjeve menadžera za odgovorom da li je donošena odluka ispravna.

Problem rješenja i procjene ne moraju se samo koristit u ekonomiji već i u socijalne, političke i tehničke svrhe ili pak u višestruke svrhe; pod svrhe-alternative mogu se podrazumjeti i pregovori. AHP pomaže ljudima da se nose sa intuitivnim, racionalnim i iracionalnim, i sa nesigurnošću i rizicima u složenim radnjama i procesima.

Rate this item
(0 votes)
More in this category: MATEMATIČKA OSNOVA AHP »
Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Galerija Slika

web hosting reviews

Xpert Captions

AHP & GIS U ODREĐIVANJU POGODNOSTI ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU POSTROJENJA ZA OTPAD

In: Ekologija

Boris Džeba, FPMOZ Mostar, 2016

Stanje sa odlaganjem otpada u gradu Mostaru kao i Hercegovačko-nertvanjskom kantonu je krajnje kritično. Postoji prijeratno odlagalište otpada „Uborak“ u sjevernom dijelu grada koje je maksimum svojih kapaciteta počelo prelaziti sredinom devedesetih godina prošloga stoljeća. Planirano je proširenje postojećeg odlagališta, ali nikad nije realizirano. Pored toga nepostoji sortiranje i skladištenje odpada po vrstama. Pogotovo nepostoji posebna skladišta i postrojenja za obradu opasnih otpada, kao što su medicnski ili elektronički.

Readmore

AHP & GIS U ODREĐIVANJU POGODNOSTI ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU POSTROJENJA ZA OTPAD