• Prev
  3D prikaz okolice grada Mostara s rijekama i odlagalištima otpada.   ...
Boris Džeba, FPMOZ Mostar, 2016 Stanje sa odlaganjem otpada u gradu Mostaru kao i ...
Džeba Boris, Izgradnja izvršnih informacionih sustava korištenjem Expert Choica, ...
3D Prikaz Corina Land cover pokrivača i mape Hercegovine     3D Prikaz na ...
 FLIR SNIMKE   var player = new Clappr.Player({ source: ...
Razlika u temperaturi zgrada s izolacijom i bez izolacije
Džeba Boris, Izgradnja izvršnih informacionih sustava korištenjem Expert Choica, ...
Džeba Boris, Izgradnja izvršnih informacionih sustava korištenjem Expert Choica, ...
  GIS pregled odlagališta otpada i voda u hercegovini   Otpad i Vode u ...
Džeba Boris, Izgradnja izvršnih informacionih sustava korištenjem Expert Choica, ...

Login Form

Sj Flat Menu

Expert Choice

PRIMJENA EXPERT CHOICA U ODLUČIVANJU

Džeba Boris, Izgradnja izvršnih informacionih sustava korištenjem Expert Choica, listopad 1996.


 

Praktična primjena ovoga analitčkoga programa odnositi će se na specifičnu i možda najdelikatniju odluku u menadžerovoj karijeri. To je pitanje: koji postojeći proizvod izbaciti sa tržišta zbog starosti ili bilo kojih drugih razloga; da se može modificirati uz minimalne troškove ili ga pak ostaviti na tržištu zbog njegove dobre prodaje i neki drugi proizvod,nepovoljniji, izvesti sa tržišta. Ovo pitanje muči mnoge menadžere zbog sve bržeg tehničko-tehnološkoga razvoja kao i razvoja znanosti, usavršavanjem proizvodnje i povećanjem kvalitete raznih vrsta proizvoda.

Konkretno u primjeru će se raditi o proizvodnim linijama., Proizvodne linije su karakterističnije za velika poduzeća, korporacije, kao i ova vrsta odlučivanja.

Postoje mnogi razlozi za jednu od odluka, kao i razni načini da se donese jedna od odluka. Neki će menadžeri osloniti se na intuiciju, neki na opširna analitčka izvješća, neki na iskustvo.

Da nebi tako "lutali u magli" i bili "bombardovani" raznim nevažnim i poluvažnim informacijama poslužit ćemo se Expert Choicom kao provjerenim softverskim programom za takvu vrstu odlučivanja.

Na samom početku izrade strukture hijererhije modela odrediti ćemo cilj. On je definiran kao :"Eliminacija najnepovoljnije proizvodne linije". Nakon toga odredit ćemo kriterije i podkriterije: Zaostalost sa pod kriterijima Vremenska, Tehnološka i Brzina;Troškovi sa pod kriterijima Fiksni i Varijabilni; Tržište sa podkriterijima Domaće, Europa, Japan i SAD; Modifikacija sa podkriterijima Troškovi, Vrijeme, Radnici i na kraju kriteri j Dobit (bez potkriterija). Najniži stepen hijerarhije su alternative koju su označene kao: Linija 1, Linija 2, Linija 3.

Nakon izrade strukture hijerarhije ovoga konkretnoga modela prikazati ćemo njegove rezultate:Verbalno, Grafički, Numerički kroz prikaze i tablice. U prikazima ćemo pored verbalnih i grafičkih rezultata pokazati i koeficijent pouzdanosti.

PROCJENE

Džeba Boris, Izgradnja izvršnih informacionih sustava korištenjem Expert Choica, listopad 1996.


 

Expert Choice omogućava da se sagledaju elementi zasebno: jedan element poredan sa drugim imajući u vidu pojedinačne kriterije. Ovo je proces odluke raduciran na najjednostavnije pojmove - poređenja parova. Expert Choice nam pomaže struktuirati problem (tako da se može fokusirati na njegove elemente), navodi nas na procjene i sintetizira ili kombinira sve procjene u jedinstvenu u kojoj su naše alternative jasno složene od najbolje do najgore.

Naše procjene formiraju osnove procesa Expert Choica. Procjene su napravljene o parovima elemenata relevantnih kriteriju ili osobini koja im je zajednička. Na primjer, možemo posmatrati dvije zvijezde i primjetiti da je prva puno svjetlija ili samo blago svijetlija ili da je svjetlost obije zvijezde ista. Iz mnogih ovakvih poređenja parova izgrađujemo naše znanje o varijabilnosti kriterija koji nas zanima.

Broj kriterija razmatranih u nekoj određenoj odluci je često vrlo velik. Na primjer, dva kamena mogu biti uporedna po boji, veličini, težini, glatkoći, oblini, tvrdoći itd. U stvari nastavljamo otkrivati nove atribute koji možda nisu prije razmatrani ili puno manje. Expert Choice olakšava organiziranje kompleksnih problema sa velikim brojem faktora i uspostavlja mjerila za prije neopipljive faktore.

Uobičajno je da mi provodimo mjerenje koristeći skalu sa jedinicama kao funte, sekunde, milje ili dolari. Ali mnoge od ideja s kojima se možemo suočiti nemaju skale mjerenja spojene s njima. Nema logičnog načina da se odrede socijalni, politički i drugi kvalitativni faktori u smislu fizičkoga ili ekonomkoga mjerenja. Kako onda možemo spojiti ove kvalitativne faktore ?

Kao što možemo uporediti svojstva objekata kao duljinu ili težinu i reći koji je od dva objekta dulji ili teži, tako koristimo našu percepciju da razlikujemo druga svojstva kao udobnosti i stil ili politički utjecaj. Imamo kapacitet za rangiranje osjećaja i razlika koje nam omogućava da izgradimo bazu između elemenata problema i da odredimo koji elementi imaju najveći utjecaj. Expert Choice je jedinstven jer može akomodirati oboje - kvantitativne i objektivne činioce i integrirati ih u pojedinačnu sveobuhvatnu mjeru da bi se odredilo koja alternativa je najpoželjnija ili koji je rezultat najvjerojatniji.

Expert Choice nam omogućava da sjedinimo oboje kvantitativne i kvalitativne činioce izvođenjem jedinstvene prioritetne skale koja ih kombinira. Da budemo vjerodostojni, ovaj novi pristup bi trebao uspjeti u područjima gdje već znamo jedinicu mjerenja. U stvari, potvrđeno je u stotinama eksperimenata da metod koji naglašava Expert Choice doista proizvodi rezultate olakšavajući klasičnu proporcionalnu skalu mjerenja "na fizičkim, ekonomskim i drugim poljima gdje standardne mjere već postoje.

Expert Choice može točno odrediti proporcionalne skale prioriteta uspoređujući relativna područja geometrijskih oblika.

 

OBLICI KOMPARACIJE

Može se izraziti relativna važnost jednoga elementa nad drugim poštivajući dati kriterij, verbalno, grafički ili numerički.

Kada se prave komparacije za socijalne, psihološke ili političke elemente, ili za svrhe na višim razinama odlučivanja, oblik verbalne komparacije Expert Choica je uglavnom najprikladniji. Na primjer, netko može procijeniti da je problem zagađenja zraka "doista puno važniji" od problema zagađenja vode u specifičnom području.

Kada se uporede ekonomski ili drugi kvantitativno mjerivi elementi, oblik numeričke komparacije može biti poželjniji i prihvatljiviji. Na primjer, ako je broj smrtnih slučajeva na tisuću ljudi od bolesti A duplo veći od bolesti B, onda se može reći da je prva bolest duplo važnija od druge. U svakom slučaju, čak i kada su numerički podaci dostupni, razumno je da se donositelj odluke osjeća ugodniji sa verbalnim oblikom komparacije. Na primjer donositelj odluke može procijeniti bolest A "doista puno važnijom" od bolesti B.

Kada se koriste verbalne procjene, nema potrebe da se osjeća zbunjeno zbog njihovog preciznog numeričkog predstavljanja. Može se procijeniti jedan element malo važnijim od drugoga čak i ako mislite da je i tri puta važniji i još uvijek se mogu odrediti precizni prioriteti. Preciznost rezultirajućih prioriteta ovisi o ostatku u setu procjenjivanja, više ostatka - precizniji prioriteti. Uglavnom ima dovoljno ostataka za kompeziranje nepreciznih verbalnih procjena sve dok se više od tri elementa procjenjuju. Ako se samo dva od tri elementa procjenjuju, numerički ili grafički oblik može litli iskorišten za bolju preciznost.

Kao što se vidi u tabeli 4.1.1, verbalni oblik ima devet jedinica. Numerički oblik odobrava više gradacija, procjena i rangira od 1.0 do 9.9 (prelaz koji odobrava prošireno rangiranje ml 1.1 do 99.9) je potpuno pristupačan donositelju odluke.

Grafički model rangira od 1.0 do 99.9. Ako je razlika među elementima tolika da nemaju isti "red veličina", može se hijerarhiji dodati razina sa elemntima u različitim skupinama.

NUMERIČKA SKALA VERBALNA SKALA OBJAŠNJENJE
1.0 Jednaka važnost oba elementa Dva elementa jednako pridonose osobini
3.0 Mala važnost jednoga elementa nad drugim Iskustvo i procijena daju prednost jednom elementu nad drugim
5.0 Velika važnost jednoga elementa nad drugim Elementu se daje velika prednost
7.0 Veoma velika važnost jednoga elementa nad drugim Elementu je veoma dominantan
9.0 Ekstermna važnost jednoga elementa nad drugim Elementu se daje prednost od barem niza magnituda razlike
2.0, 4.0, 6.0, 8.0 Srednje vrijednosti između dvije susjedne procijene Koristi se za kompromis između dvije procjene
Dodatak od 0.1 Srednje vrijednosti u preciznim grdacijama Koristi se za preciznije gradacije procijena

 

GRUPNO DONOŠENJE ODLUKA

Kada se koriste grupnih odluka, Expert Choice olakšava komunikaciju i omogućava da se uzmu u obzir potpuna razmatranja, jezgrovito i razumljivo za sve sudionike. Grupne odluke više ne idu od teme do teme sa malom šansom da postignu koncenzus. Expert Choice umanjuje efekat pobjede jačeg člana grupe. Ova upućenost u specifične aspekte problema će omogućiti lakšu podjelu njihovih stručnosti s drugima u grupi. Expcrt Choice nam pomaže da dođemo do grupnih procjena u modelu parova i modelu apsolutne komparacije.

 

KOMUNIKACIJA I OPRAVDANOST

Dokumentacija s kojom se služi korisnik Exprert Choica može poslužiti kao odličan vodič za komunikaciju i opravdanost ponuđenoga rješenja. Preopširna izvješća i izdati administrativni papiri mogu biti zamjenjeni preciznim Expert Choice izvješćima kao što su: kompletan ili parcijalan model (sa ili bez procjene prioriteta). Histogrami sa sveobuhvatnim modelima; i detalji sinteza odabranih solucija; također imamo i četri varijacije grafičke osjetljivosti koji pokazuju koliko je osjetljiva svaka alternativa s obzirom na kriterije. Ova će izvješća pomoći drugima da brzo shvate razloge koji su doveli do odluke. Zatim oni mogu zahtjevati dodatne ili dokazane informacije za ove procjene koje se smatraju najkritičnijim i kontraverznim.

 

ŠTA EXPERT CHOICE MOŽE I NE MOZE URADITI

Expert Choice je jedan od najpopularnijih analitičkih sustava za riješavanje problema koji se danas koriste. Analitički sustavi rješenja postaju sve popularniji u organiziranom donošenju odluka. Njihova popularnost proizilazi iz mogućnosti da se pomogne onima koji donose odluke da dođu do boljih rješenja. Expert Choice ne može, niti treba zamjeniti ljudske procjene. Čak i kada imamo savršene informacije o budućnosti, ljudske procjene o vrijednostima i izborima su osnova za donošenje dobrih odluka. Expert Choice NIJE crna kutija koja može garantirati "pravi" odgovor.

Može se u svakom slučaju garantirati da će odluka biti bazirana na potpunim analizama i sintezama relevantnih informacijama, znanja i iskustva, nego što nam naša intuicija može sama garantirati

EXPERT CHOICE

Džeba Boris, Izgradnja izvršnih informacionih sustava korištenjem Expert Choica, listopad 1996.


 

Expert Choice je sustav za analize, sinteze i potkrepljivanje složenih odluka i procjena. Expert Choice koriste tisuće poslovnih ljudi i državnih organizacija širom svjeta za opsežni niz primjenjivanja koja uključuju:

- raspored novčanih sredstava

- procjenjivanje službenika (djelatnika) i rješenja o platama

- ukupan kvalitet upravljanja investicijom

- kvalitet funkcije razvoja i vrijednost cijena

- formuliranje marketinške strategije

- selekcija alternativa i predviđanje vjerojatnih rezultata i analitičko planiranje

- olakšavanje donošenja grupnih odluka

- potpora analizi cijena

- instrumentima unaprijeđenja prodaje

- procjene tehničkih planova

- proizvodno i operativno upravljanje

- raspored aktiva

- politika formuliranja proračuna

- proračun dobitaka i integracija

- procjena isporuka i narudžba 

- analiza imovine

 

TEORIJA NA KOJOJ SE ZASNIVA EXPERT CHOICE

Dobro osmišljena i efektna odluka treba biti bazirana na provedbi cilja operacije. Kriteriji i svrhe se koriste da bi se procjenilo kako dobro izvršavamo naše ciljeve. Donošenje rješenja je često teško, zbog toga što se između konkurentnih svrha mora napraviti izbor. Da bi se napravio izbor, moramo procijeniti i odmjeriti svaki aspekt odluke - neke kvantitativne, neke kvalitativne, neke veoma važne, neke ne baš tako važne. Sposobnost da se donesu efektne odluke unatoč kompleksnosti inože biti značajno povećana korištenjem Expert Choica.

Expert Choice, kao što smo rekli, je baziran na Analitičkom Hijerarhijskom Procesu, multikritrijskom ili vlšeciljnom procesu donošenja odluka koji je razvio matematičar Thomas Saaty na Wharton School, Univerziteta Pensilvanije. AHP nam omogućava da vladamo opipljivim i neopipljivim faktorima. Možemo organizirati podatke, zamisli i intuicije po logičkoj i hijerarhijskoj strukturi. AHP se prilagođava nesigurnosti i prihvata revizije tako da se pojedinci i grupe mogu boriti sa svim tvojim brigama stvorenim oko odlučivanja. Rezultati procjene AHP-a se lako testiraju za osjetljivost na promjene pretpostavki i  procjena.

OPĆE ODREBE EXPERT CHOICA

Model Expert Choica organizira razne elemente problema u hijerarhiji sličnu obiteljskom stablu. Svaki element u stablu zove se presjecište. Najviša razina sadrži presjecište cilja. Razine koje se nalaze u sredini predstavljeju faktore kao što su scenario, kriteriji i podkriteriji. Najniža razina hijerarhije sadrži alternativne izbore ili jednostavnije alternative.

Možemo ili izgraditi Expert Choice model koji odgovara našem zahtjevu ili možemo koristi postojeći model. Kada se izgradi model Expert Choica, počinje se sa procjenjivanjem. Umjesto navedenih vrijednosti ili prioriteta koji su često proizvoljni i teški za prirediti, koristimo podatke, znanje i iskustvo da bi odredili prioritete. Ovo se završava poređenjem parova. Poređenjem parova se mogu izrazitii kao važnost, preferiranost ili vjerojatnost. Na primjer, ako uporedimo relativnu važnost kriterija poštujući cilj i poredeći relativnu sklonost alternativa poštivajući kriterije ili podkriterije. Neke situacije mogu zahtjevati da poredimo relativnu vjerojatnost nesigurnih događaja ili scenarija.

Neke od procjena mogu biti zasnovane na intuiciji, koja se u stvari bazira na godinama iskustva. Druge procjene se mogu zasnivati na čvrstim podacima i analizi, organiziranoj i sumiranoj u proširenoj formi. Još uvjek druge procjene mogu biti bazirane npr. na izvješćima od odbora za istraživanje ili savjetodavnih firmi.

Procjene se, u smislu poređenja parova, mogu izraziti verbalno, numerički i grafički. Expert Choice ima jednstven metod korištenja viška za određivanje vrijednosti koji preciznije reflektira percepciju i procjene od bilo kojeg drugoga pristupa. Expert Choice će sintetizirati ili kombinirati prioritete koje smo odredili za svaki aspekt kompleksnoga problema da bi se postigli prioriteti i stupnjevi za date alternative. Provodeći šta/ako i druge osjetljive, anailze, moći ćemo utvrditi kako se rezultati mogu promjeniti ako promjene neke od naših pretpostavki.

Ako se rezultati modela razlikuju od naših "hrabrih" osjećaja za najbolje, možemo modificirati model i/ili procjene dok model ne ujedini te osjećaje. Rezultati modela će se ili promjeniti da bi odgovaralii našem "hrabrom" osjećaju, ili ćemo mi promjeniti naš 'Hrabri" osjećaj, shvatajući da nismo ispravno intuitivno obrazložili i sintetizirali sve aspekte problema. U spomenutom slučaju nećemo morati samo verificirati naš "hrabri" osjećaj, nego ćemo imati detaljnu opravdanost, ukoliko je zatražena. U drugom slučaju, naučićemo nešto i izbjeći skupe greške.

 

STRUKTURA MODELA I PROCJENE

Tipično je da jednostavni modeli imaju presjecišta kriterija ispod cilja i presjecišta alternativa ispod svakog presjecišta kriterija. Kompleksniji modeli mogu imati dodatna presjecišta koja predstavljaju daljna raščlanjivanja glavnoga kriterija u podkriterije. Svakao presjecište se može razgranati u najviše sedam presjecišta u sljedećoj nižoj razini. Svaka od ovih presjecišta u stvari mogu imat isedam razgranatih presjecišta itd. Presjecište odredišta je na razini 0; možemo definirati presjecišta kroz razinu 5. Expert Choice je sposoban modelirati velike probleme (na tisuće presjecišta).

Xpert Captions

AHP & GIS U ODREĐIVANJU POGODNOSTI ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU POSTROJENJA ZA OTPAD

In: Ekologija

Boris Džeba, FPMOZ Mostar, 2016

Stanje sa odlaganjem otpada u gradu Mostaru kao i Hercegovačko-nertvanjskom kantonu je krajnje kritično. Postoji prijeratno odlagalište otpada „Uborak“ u sjevernom dijelu grada koje je maksimum svojih kapaciteta počelo prelaziti sredinom devedesetih godina prošloga stoljeća. Planirano je proširenje postojećeg odlagališta, ali nikad nije realizirano. Pored toga nepostoji sortiranje i skladištenje odpada po vrstama. Pogotovo nepostoji posebna skladišta i postrojenja za obradu opasnih otpada, kao što su medicnski ili elektronički.

Readmore

AHP & GIS U ODREĐIVANJU POGODNOSTI ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU POSTROJENJA ZA OTPAD