Search

Galerija

Login Form

Boris Džeba, FPMOZ Mostar, 2016

Stanje sa odlaganjem otpada u gradu Mostaru kao i Hercegovačko-nertvanjskom kantonu je krajnje kritično. Postoji prijeratno odlagalište otpada „Uborak“ u sjevernom dijelu grada koje je maksimum svojih kapaciteta počelo prelaziti sredinom devedesetih godina prošloga stoljeća. Planirano je proširenje postojećeg odlagališta, ali nikad nije realizirano. Pored toga nepostoji sortiranje i skladištenje odpada po vrstama. Pogotovo nepostoji posebna skladišta i postrojenja za obradu opasnih otpada, kao što su medicnski ili elektronički.

Za takva postrojenja je potrebno voditi računa prvenstveno o ekološkim faktorima, te zaštiti prirode i okoliša. Prema tome pri odluci gdje takve lokacije odabrati potrebno je imati podatke o zemljištu. Ti podaci predstavljaju prostornu informaciju koja se prikazuje korišćenjem GIS-a. GIS snažan alat za rukovanje prostornim podacima koji nudi velike mogućnosti za njihovo prikazivanje i analizu, ali je uočeno da uporaba samo GIS- a nije dovoljna da obuhvati kompleksnost problema određivanja pogodnosti lokacije za neku namjenu i da doprinese pravodobnom donošenju odluka o tome kako i gde koristiti lokaciju. Kompleksnost problema i različiti faktori (socijalnih, ekoloških i ekonomskih) u ocjeni pogodnosti zemljišta u poslednje vrijeme se rešava kombinovanjem GIS-a i nekih od višekriterijumskih alata za individualnu i grupnu primjenu. U zadnje vrijeme se pokazalo da kombinacija GIS-a i višekriterijskih metoda i alata kao što je AHP naoptimalnije riješenje u donošenju odluka. Već postoje i posebne metode i discipline koje objedinuju ova dva alata, kao što je SDSS – spatial decison support system.

herc_ahp_5